Pravilnik Pumpaj Slovenija

PUMPTRACK PRAVILNIK

OGK vodi slovenski pokal v disciplinah PUMPTRACK v letu 2021 preko svojega koordinatorja. V sodelovanju z Alliance ASE se za ime pokala uporablja »Pumpaj Slovenja«. Pumpaj Slovenija ima svoj logotip, svoje sponzorje in celostno podobo. Organizatorji vključeni v pokal so zavezani spoštovati določila tega pravilnika. Prijave sprejema organizator tekmovanja preko spletne strani www.prijavim.se ali na dan tekmovanja na prizorišču.

DEFINICIJA IN NARAVA AKTIVNOSTI

Pumptrack je poligon, ki ga sestavljajo grbine in nagnjeni zavoji različnih oblik in velikosti. Kolesar na pumptrack poligonu namesto poganjanja kolesa s pedali razvija hitrost s pomočjo grbin in zavojev. Pumptrack poligon je oblikovan tako, da spodbuja razvoj tehničnih spretnosti. Hitrost se na pumptrack poligonu razvija s potiskanjem kolesa v podlago oziroma »pumpanjem« in ne s pomočjo pedal ali gravitacije. Daljši ravni odseki, ki bi spodbujali poganjanje s pedali, niso zaželeni.

KATEGORIJE, STARTNINE IN PRIJAVE

Uradne kategorije za PUMPTRACK so:

 • Dečki U9
 • Dečki U11
 • Dečki U13
 • Fantje U15
 • Mlajši mladinci U17
 • Mladinci U19
 • Moški Elite
 • Ženske (mladinke in elite)
 • Master
 • Amater (11-15)
 • Amater 16+

Organizator lahko glede na lokalne potrebe razpiše tudi druge kategorije.

V kategoriji U9 in U11 lahko skupaj vozijo licencirani in nelicencirani tekmovalci do vključno starosti 10 let.
Ženske/deklice vozijo v kategoriji z leto mlajšimi moškimi/dečki. Primer deklica stara 10 let, vozi v kategoriji dečki 6/9. V primeru da so v posamezni kategoriji prijavljene vsaj 4 deklice/ženske, se razpiše tudi uradno žensko kategorijo v tej starostni kategoriji. Izjema so samo ženske stare 17 let in več, ki vozijo v svoji kategoriji.
Da je kategorija uradna, potrebuje najmanj 4 tekmovalce. Če jih je manj, se kategorija združi s kategorijo višje. Podelitev se naredi ločeno.
Startnina za vse tekmovale kategorije znaša maksimalno 10 EUR v primeru predprijave, na dan tekmovanja pa maksimalno 15,00 EUR.
Start brez licenc oziroma članskih izkaznic KZS ni dovoljen. Tekmovalci in tekmovalke, ki tekmujejo brez licenc (z članskimi izkaznicami KZS), nastopajo v svoji starostni kategoriji skupaj z ostalimi licenciranimi tekmovalci.

OPREMA TEKMOVALCEV IN STARTNE ŠTEVILKE

Kolo

Za tekmovanje v vseh kategorijah razen U9 so potrebna kolesa z najmanj 20-colskimi obroči. Otroške kategorije (U9) lahko uporabljajo tudi manjša kolesa. Kolo mora imeti najmanj zadnjo zavoro. Kolesa s kakršnimikoli samodejnimi menjalniki, pogonskimi asistenčnimi sistemi ali motorji so prepovedana. Kakršnikoli štrleči deli, ki bi lahko poškodovali druge udeležence (npr. stopalke na oseh koles), so prepovedani. Tekmovalci ne smejo uporabljati pedal, ki na kakršenkoli način omogočajo pripenjanje obutve na pedalo. Dovoljena so izključno pedala brez sistema za vpenjanje.

Oblačila in zaščitna oprema

Vsi udeleženci morajo nositi naslednja oblačila in zaščitno opremo:

 •  Udeleženci morajo med tekmovanjem in treningom na poligonu uporabljati pravilno nameščeno zaščitno čelado. Obvezna je uporaba odprte čelade, priporočena je integralna (full-face) čelada.
 • Majica in hlače sta obvezna, priporočena je majica z dolgimi rokavi in zaščita za komolce ter dolge hlače iz odpornega materiala in/ali zaščita za kolena.
 • Obvezna je uporaba običajnih čevljev ali športnih copat. Sandali in druga odprta obutev so prepovedani.
 • Priporočena je uporaba rokavic z dolgimi prsti.
 •  Priporočena je uporabe zaščite za hrbet in vrat (ščitnika se lahko izključujeta)

Startne številke priskrbi Kolesarska zveza Slovenije oz. po dogovoru s koordinatorjem in posameznimi organizatorji.
Na uradnem treningu morajo tekmovalci obvezno nositi startne številke na krmilu.

URNIK TEKMOVANJA

Na dan tekmovanja so aktivnosti natančno določene z urnikom, ki je podan v razpisu in je dokončen in enoten. Po predhodnem dogovoru s tehničnim delegatom in koordinatorjem lahko organizator celoten urnik zamakne ali prilagodi. V primeru spremembe urnika je organizator o tem dolžan obvestiti tekmovalce in sodnika.
Sestanek vodij ekip je 15 minut pred startom tekmovanja. Vodi ga organizator, udeležijo pa se ga glavni sodnik in vsi vodje ekip. Na tem sestanku se obvesti vodje ekip o morebitnih posebnostih proge, premikom urnika in ostalem. V času sestanka vodij ekip ne sme potekati trening.

PROGA ZA TEKMOVANJE

Pumptrack poligon ima lahko določen start ali cilj ali pa je krožne oblike. Priporočena je uporaba pumptrack poligona s kompaktno, trdo površino, ki je odporna na vremenske vplive in erozijo.
Pumptrack poligon se mora nahajati na ravnem ali zmerno nagnjenem terenu in mora vključevati valove in nagnjene zavoje različnih oblik. Oblikovanje poligona je prosto in lahko vključuje vzpone in spuste, toda le v takšnem obsegu, da je »pumpanje« učinkovitejše od poganjanja s pedali. Poganjanje s pedali ni prepovedano. Daljši ravni odseki, ki bi spodbujali poganjanje s pedali, niso zaželeni.

FORMAT TEKMOVANJA

Formati dirk

Tekmovanje je sestavljeno iz prostega treninga, kvalifikacij in voženj na izpadanje.

Štartni postopek

Štartni postopek je običajno stoječ, pri katerem se tekmovalci pripravijo z eno nogo na tleh. Glede na specifike proge se dopušča tudi leteči štart. Če so na voljo, se lahko uporabijo tudi BMX štartna vrata. V takšnem primeru se štartna vrata uporabljajo brez avtomatiziranega štartnega postopka (brez luči in zvoka), tekmovalci pa imajo na štartu še vedno eno nogo na tleh. Edini štartni postopek je ustno opozorilo štarterja: »tekmovalci pripravljeni« (angl. »riders ready«).

Prosti trening
Prosti trening lahko poteka na isti dan kot tekmovanje ali dan prej. Trajanje treninga je odvisno od časovnega razporeda tekmovanja.

Kvalifikacije/vožnje na čas

Kvalifikacije se izvedejo z eno ali več vožnjami posameznih tekmovalcev, ki se opravijo z letečim štartom: Tekmovalec pridobi hitrost, čas prične teči, ko tekmovalec prečka štartno/ciljni senzor za merjenje časa. Čas se ustavi, ko tekmovalec ponovno prečka senzor.
Vrstni red štartov voženj na čas poteka po kategorijah od najmlajših do najstarejših.
Kvalifikacijske vožnje z merjenjem časa potekajo kot samostojne vožnje tekmovalcev po progi.
Vsak tekmovalec ima na voljo najmanj eno kvalifikacijsko vožnjo. Tekmovalec mora štartati v vseh kvalifikacijskih vožnjah.
Dovoljeni so tudi drugi formati kvalifikacij. Formati kvalifikacij morajo biti opisani v tehničnih navodilih.
Vožnja tekmovalca, ki skrajša progo, se označi kot neopravljena (DNF). Parametre proge določi tehnični delegat in jih sporoči vsem tekmovalcem na dan tekmovanja. To je še posebej pomembno na poligonih, ki omogočajo izbiranje različnih linij.
Končno odločitev o diskvalifikaciji tekmovalca sprejme sodnik.
V primeru kvalifikacij z več kot eno vožnjo na čas se lahko vrstni red kvalifikacij določi na podlagi najhitrejšega kroga ali na podlagi vsote vseh doseženih časov.

Najhitrejših 32 tekmovalcev se uvrsti v vožnje na izpadanje:

 • Če je v kategoriji 31 ali manj tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrsti 16 tekmovalcev.
 • Če je v kategoriji 15 ali manj tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrsti 8 tekmovalcev.
 •  Če je v kategoriji 7 ali manj tekmovalcev, se v vožnje na izpadanje uvrstijo 4 tekmovalci.

Vožnje na izpadanje

Glavni dogodek tekmovanja predstavljajo vožnje na izpadanje. Tekmovalci, ki so se kvalificirali za nastop, se pomerijo v vožnjah eden proti drugemu.
Vožnje na izpadanje se lahko izvedejo na enega od spodaj navedenih formatov tekmovanja. Pari tekmovalcev se določijo glede na njihovo uvrstitev po kvalifikacijah. Najhitrejši tekmovalec (1.) se pomeri z najpočasnejšim tekmovalcem (8./16./32.). Najhitrejši tekmovalec iz vsakega para napreduje v naslednji krog tekmovanja, dokler ne ostaneta le dva tekmovalca, ki se pomerita v finalu.

Glavni del tekmovanja lahko poteka v enem od 3 formatov:

 1. Tekmovalec proti tekmovalcu – zasledovanje
 2. Tekmovalec proti tekmovalcu – paralelno
 3. Posamezne vožnje na čas

Tekmovalec proti tekmovalcu – zasledovanje (angl. Head to head – pursuit)

Proga mora biti opremljena z enim ali dvema sistemoma za merjenje časa (odvisno od postavitve proge). Sistem za merjenje časa se namesti v sodelovanju s tehničnim delegatom:

 • Uvrščena tekmovalca se na progi pomerita hkrati, pri čemer štartata na različnih mestih na progi in vozita v isti smeri.
 •  Tekmovalec s hitrejšim kvalifikacijskim časom ima prednost pri izbiri štartnega položaja (1 ali 2).
 • Tekmovalca se na štartno črto postavita z eno nogo na tleh.
 • Čas prične teči takoj, ko tekmovalca prestopita štartno / ciljno črto in se ustavi, ko jo prečkata drugič.
 •  Hitrejši tekmovalec se uvrsti v naslednji krog tekmovanja.
 •  Če eden od tekmovalcev ne zaključi celotnega kroga, se njegova vožnja označi kot neizvedena (DNF) brez ponovitve štarta.

Primer postavitve proge in sistema za merjenje časa: tekmovalec proti tekmovalcu – zasledovanje.

Tekmovalec proti tekmovalcu – paralelno (angl. Head to head – dual)

Proga mora biti opremljena z enim sistemom za merjenje časa in dvema štartnima mehanizmoma (zaželeno). Sistem za merjenje časa se namesti v sodelovanju s tehničnim delegatom:

 • Tekmovalca se na progi pomerita hkrati.
 • Tekmovalec s hitrejšim kvalifikacijskim časom ima prednost pri izbiri štartnega položaja (1 ali 2).
 • Tekmovalca se na štartno črto postavita z eno nogo na tleh.
 • Tekmovanje se prične, ko štartni mehanizem prične z merjenjem časa in zaključi, ko tekmovalec prečka ciljno črto.
 • Tekmovalec, ki prvi prečka ciljno črto napreduje v naslednji krog.
 • Glede na obliko proge ta format zahteva dve vožnji v posameznem krogu tekmovanja
  (po odločitvi tehničnega delegata). – Zmaga tekmovalec, ki prvi doseže dve (2) točki (zmagi).
 • 1. vožnja: Tekmovalec s hitrejšim kvalifikacijskim časom štarta na levi progi, drugi tekmovalec pa hkrati štarta na desni progi. Tekmovalca se pomerita med seboj. Tekmovalec, ki prvi prečka ciljno črto dobi za zmago točko.
 • 2. vožnja: Tekmovalca zamenjata progi. Tekmovalca se ponovno pomerita med seboj.
 • V primeru da je za določitev tekmovalca potrebna tretja vožnja, progo izbira tekmovalec s hitrejšim časom iz kvalifikacij.
 • Zmagovalec dvoboja je tekmovalec, ki je prvi dosegel dve (2) zmagi (točki).
 • Zmagovalec napreduje v naslednji krog tekmovanja.

Primer postavitve proge in sistema za merjenje časa:tekmovalec proti tekmovalcu – paralelno.

Posamezne vožnje na čas (angl. Solo runs)

Proga mora biti opremljena z enim štartnim sistemom. Sistem za merjenje časa se namesti v sodelovanju s tehničnim delegatom.

 • Dva tekmovalca se pomerita med seboj v ločenih vožnjah na isti progi.
 • V štartnem postopku se tekmovalec na štartno črto postavi z eno nogo na tleh, tekmovalna vožnja pa se opravi z letečim štartom: tekmovalec pridobi hitrost, čas prične teči, ko tekmovalec prečka štartno/ciljni senzor za merjenje časa. Čas se ustavi, ko tekmovalec ponovno prečka senzor.
 • Prvi štarta tekmovalec s počasnejšim kvalifikacijskim časom oziroma slabšim časom iz prejšnjega kroga tekmovanja.
 • Vsak tekmovalec ima na voljo le eno vožnjo.
 • Tekmovalec s hitrejšim časom se uvrsti v naslednji krog tekmovanja.
 • Če tekmovalec ne zaključi celotnega kroga, se njegova vožnja označi kot neizvedena (DNF) brez ponovitve štarta.

Razpored tekmovalcev oziroma pari za vožnje v glavnem dogodku tekmovanja se določijo glede na njihovo uvrstitev iz kvalifikacij, najhitrejši tekmovalec iz kvalifikacij se pomeri s najslabšim iz kvalifikacij znotraj kategorije.
Najhitrejši tekmovalec iz vsake od voženj v glavnem dogodku napreduje v naslednji krog tekmovanja. V zadnjem finalnem krogu se najhitrejša tekmovalca pomerita za prvo mesto.
Drugouvrščena tekmovalca iz polfinala se pomerita v malem finalu za tretje mesto v tekmovanju.

Razpored voženj

 • Ženski krogi tekmovanj, nato moški krogi tekmovanj po 32 tekmovalcev.
 • Prvi štarta par z 32. uvrščenim tekmovalcem.
 • Krog 16 tekmovalcev, krog 8 tekmovalcev.
 • Polfinale.
 • Ženski mali finale.
 • Moški mali finale.
 • Ženski veliki finale.
 • Moški veliki finale.

Sojenje
Za sojenje tekme je potreben en uradni sodnik, za izvedbo državnega prvenstva sta potrebna dva uradna sodnika.

Nagrade
Razglasijo se prvi trije tekmovalci v vseh kategorijah. Zaželeno je da se podelitve tekmovalec/ka udeleži v klubskem dresu, v kolikor je član/ica kakšnega kluba.
Medaljo, pokal ali priznanje dobijo prvi trije v vseh kategorijah. Za kategorije U17, U19 in Elite v moški in ženski konkurenci so za prva tri mesta obvezne tudi praktične nagrade. Denarne nagrade za te kategorije niso obvezne in o podelitvi le teh odloča organizator tekmovanja.

TOČKOVANJE

Točkovanje tekmovalcev
Pripravo rezultatov po zaključeni tekmi zagotovi organizator, za vodenje točkovanja v slovenskem pokalu Pumptrack, pa je zadolžen koordinator za Pumptrack.
Točkovanje vseh kategorij poteka po točkovalni tabeli. V končnem razporedu se točke razdelijo po sistemu :

Mesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Točke 60 54 49 45 41 37 34 31 28 26 24 22
Mesto 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Točke 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
Mesto 25 26 27 28 29 30 31 32
Točke 9 8 7 6 5 4 3 2

Točkovanje klubov

Sešteje se skupno število točk najboljšega tekmovalca kluba posamezni kategoriji U13, U15, U17, U19 in Elite.

Skupno točkovanje

Za skupno točkovanje se štejejo vse tekme v pokalu. Slovenski pokal je uraden, če se izvedejo najmanj 3 tekmovanja.